کتاب را نخوانید که بخوانید!

کتاب را بخوانید که بیدار شوید …

*

برای نابود کردن یک فرهنگ

نیازی نیست کتابها را سوزاند

کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند . . .


گر میخواهی راحت باشی کمتر بدان واگر میخواهی خوشبخت باشی بیشتر بخوان ؛

با اینحال ، خوشبختی را بر راحتی های زودگذر ارجح بدان …

*

برگهای سبز با رگبرگهای سفید، باعث میوه دادن درخت می شوند ؛

و برگهای سفید با رگبرگهای سیاه ، باعث ثمر دادن مغزها …


پنجمین نشست کتابخوان کتابخانه امام جواد(ع) 25 مرداد ماه به حضور کارشناس کودک کتابخانه ی عمومی شهرستان نظرآباد سرکار خانم رستمی و دهها تن از اعضا و خانواده هایشان در این کتابخانه برگزار شد.

در این نشست که بیش از 70 نفر در آن شرکت داشتند  خانم ها نازنین زهرا تک زارع  و دنیا نوروزی  و  از بین آقایان  علیرضا احمدی پناه ، محمدرضا صفری، علی مافی  و ابوالفضل بیک پور به معرفی کتابهای خود پرداختند.

تصاویر پنجمین نشست کتابخوان کتابخانه امام جواد (ع)

کتابخانه امام جواد (ع)کتابخانه امام جواد (ع)کتابخانه امام جواد (ع)کتابخانه امام جواد (ع)کتابخانه امام جواد (ع)کتابخانه امام جواد (ع)کتابخانه امام جواد (ع)کتابخانه امام جواد (ع)کتابخانه امام جواد (ع)