بعد از وارد شدن به سایت سامان www.samanpl.ir و وارد کردن شماره عضویت به عنوان نام کاربری که عموما کد ملی می باشد و همچنین پسورد که این هم همان کد ملی می باشد و گرفتن تأییدیه از طریق ایمیل، وارد مسیر زیر می شوید و کتاب خود را تمدید می کنید.


مسیر دسترسی به این امکان برای عضو: امانت و رزرو--امانت های من -- امانت های جاری -- درخواست تمدید


برای استفاده از امکان تمدید آنلاین، اعضای کتابخانه با چهار پیام روبرو می شوند. این چهار پیام بدین شرح است:

اولین پیام:

1-      تعداد دفعات تمدید این کتاب بیشتر از حد مجاز است و  شما بایددر موعد مقرر کتاب را تحویل دهید.

علت: این کتاب یک بار توسط شما تمدید شده است و دیگر امکان تمدید وجود ندارد.

دومین پیام:

2-     مدرک مورد نظر شما اجازه تمدید ندارد. لطفا نسبت به بازگشت آن اقدام نمایید.

سومین پیام:

3-     درخواست شما با موفقیت ثبت شد، در صورت تأیید کتابدار کتاب شما تمدید خواهد شد و توسط یک پیام نتیجه آن به اطلاع شما خواهد رسید.

چهارمین پیام:

4-     کتاب مورد نظر شما توسط کاربر دیگری رزرو شده و امکان تمدید آن برای شما وجود ندارد.