مشخصات کتابخانه های عمومی شهرستان نظرآباد
آدرس وبلاگ
1
امام صادق(ع)
نظر آباد


بلوارشهید سلطانی پارک شهر
45352910
2
امام باقر(ع)
نظر آباد


محله رسالت خ آیت ا...کاشانی جنب ساختمان مکتب القرآن
45354252
3
پیامبر اعظم(ص)
نظر آباد


سه راهی نظر آباد میدان شورا- شهرک آزادگان - خیابان پیام- جنب دانشگاه پیام نور
45383600
4
آیت ا... نجم آبادی
نجم اباد


خ شیخ ابوالحسن نجم آبادی ک شهید امیرچتکشی
45373008
5
قلم
نظر آباد


خ دارالاسلام خ هجرت
45341670
6
امام حسن(ع)
بختیار


خ.شهید بهشتی
44633115
7
امام جواد(ع)
احمد آباد


روستای احمدآباد- نرسیده به روستای اسلام آباد
45393268
8

شهید کشن روستا

حاجی بیگ


روستای حاجی بیک خیابان امام - کوچه شهید افشار جنب مسجد جامع
45454828