تلفن تماس : 45393268-026
 تلفن همراه: 09382823351

صغری سرفلاح/ کارشناس روانشناسیساعات کار کتابخانه: 9 صبح الی 15 بعداز ظهر

تاریخ افتتاح : 28 آبان 1393


انتقادات و پیشنهادات خود را جهت پیشرفت کار فرهنگی در کتابخانه و روستا بفرستید.

کتابخانه امام جواد (ع)