طرح "عیدانه کتاب" از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه در کتاب فروشی های عضو طرح اجرا می شود.


کتاب فروشان می توانند از تاریخ 25 بهمن تا پایان روز 14 اسفند با مراجعه به سایت خانه کتاب به نشانی  www.ketab.ir  در طرح عیدانه کتاب ثبت نام کنند.


کتاب فروشی هایی می توانند در این طرح شرکت کنند  که پروانه ی کسب داشته باشند.


در این طرح سقف تخفیف برای هر کتاب فروشی حداقل 20,000,000 ریال و سقف مجاز خرید برای هر خریدار حداکثر 1,000,000 ریال است.