طرح کتابخوان بهمن ماه سال 1396 با معرفی 4 اثر در حوزه ی کودک  با عناوین :

1-من نبودم دستم بود نوشته لعیا اعتمادی

2-خانواده موفق نوشته زهرا رحیمی یگانه

3-لحظه های انقلاب نوشته محمد  گلابدره ای

4-سه شهید نوشته حمید داود آبادی

به حضور شما علاقه مندان کتاب و کتابخوانی معرفی می شود .