امروز دانش آموزان کلاس چهارم مدرسه شهید وادیخیل به همراه معلمین خود از کتابخانه بازدید کردند و به مطالعه ی دسته جمعی پرداختند.

کتابخانه امام جواد (ع)

 

در قالب تصاویر

کتابخانه امام جواد (ع)کتابخانه امام جواد (ع)کتابخانه امام جواد(ع)کتابخانه امام جواد (ع)کتابخانه امام جواد(ع)کتابخانه امام جواد (ع)کتابخانه امام جواد (ع)کتابخانه امام جواد(ع)کتابخانه امام جواد(ع)کتابخانه امام جواد (ع)