درهفتمین نشست کتابخوان این کتابخانه میزگردی از اعضای جامعه القرآن امام حسن عسگری (ع) برگزار شد و در آن به ارائه ی کتابهای خود و پرسش و پاسخ در خصوص موضوعات مختلف کتابها پرداختند.

در این نشست کتابهای زیر ارئه گردید:ادامه مطلب

نشست کتابخوان


200داستان از فضائل مصائب و کرامات حضرت علی اصغر(ع)

نویسنده کتاب: عباس عزیزی


غیره العباسیه

نویسنده کتاب: صغری ظهیری ملایری


العباس-مقتل مقرم

نویسنده کتاب : سیدعبدالرزاق موسوی مقرم


گزارش مستندی از کربلا  

نویسنده کتاب: محمد محمدیان


الهوف علی قتل الطفوف

نویسنده کتاب: سیدبن طاووس


200داستان از فضائل مصائب و کرامات حضرت علی اصغر(ع) 

نویسنده کتاب: عباس عزیزی


منبع / کتابخانه امام جواد(ع)