به نام اعظمی که عظیمی چون خمینی (ره) آفرییدفجر است و سپیده حلقه بر در زده است


                                 روز  آمده تاج لاله بر سر زده است

با آمدن امام در کشور ما


                                  خورشید حقیقت ز افق سرزده است


دهه فجر بر فجر آفرینان مبارک باد