17اسفند سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور گرامی باد.