وقتی صحبت از غربت می شود
فقط یک نام به ذهنم خطور می کند
 امام حسن ( ع ) ...
غربت یعنی ؟...
کوچه ،  سنگ ،  دست ،  سیلی ،  یک عده نامرد ،  صورت ، چادر خاکی
 مادر ....

آه غربت ...
باید شناخت صبرو شکیبایی تو را                                باید گریست یک دهه تنهایی تو را
   در لحظه لحظه زندگی تو غم است                               آه ، غربت ، همیشه با دل تو توام است


 هفتم صفر شهادت امام حسن مجتبی ع تسلیت باد .